8-ми март – най-женският празник

Осми март е денят, познат у нас като празник на жената или денят на майката. В световната история, обаче, празникът се чества като Международен ден на жената и има дълбоки икономически и политически корени още от преди XIX век, свързани с еманципацията, феминизма и концепциите на ООН по отношение на женското присъствие и равноправието между двата пола. 

Макар и неофициален празник в България, този ден се олицетворява с нежната половина и женската сила в света. За да не ни се обидят мъжете, тук ще вмъкнем, че като мъжки аналог на деня на жената може да кореспондира празникът Петльовден (ден на мъжа и мъжкот

Прочети още...