Астрономически елементи в бижутата

Астрономията е една от най-древните науки в света, появила се от нуждата на човека да изследва не само света около себе си, но и този, невидим за неговото око – далеч и горе в необятното небе.

Предмет на изучаване на астрономията са движението, строежа и развитието на небесните тела и Вселената – космоса, Слънцето, планетите, метеоритите, звездите, галактиките и т.н.

Интересен факт е, че дори в Библията се откриват астрономически анализи и наблюдения за положението на планетата Земя в космическото пространство.

През Средновековието науката е била задължително изучавана в университетите.

Прочети още...