Бижутата и българският фолклор – част от традиционната  народна носия

Българската традиционна носия е народното облекло на българина от Възраждането до към средата на XX век. То отразява спецификата, традиционната култура и бита на българския народ. Според етнографите произходът му е главно славянски, но се откриват и следи от облеклото на траки и прабългари, също така и от облеклото на народите, с които българите са били в контакт — турци, гърци, албанци, власи. 

    
По своя характер носията е всекидневното работно облекло, което чрез художествена украса придобива празничен вид. Отличава се с изключителната си практичност при трудова дейност, традиционни обреди или празненства. 


Носията бива мъжка и женска, празнична и всекидневна, като във всяка една от българските етнографски области те се отличават със своя спец

Прочети още...