11 изненадващи факти за златото от историята

Факт №1 – Революция

През 635 г. пр Хр. златото се комерсиализира. От средство за накит, то се превръща в разплащателен метод. Хората започват да използват ценния метал както за украшение, така и за разменна единица за продукти и услуги. 

 

Факт №2 – Средновековие

През Средновековието търсенето на злато се увеличава драстично, а предлагане няма.

Европейските страни потеглят в търсене на скъпоценния метал. Докато Португалия се насочва към пустинята Сахара, за да открие „Манса Муса“ (според вярванията източникът на златото по целия свят), Испания се отправя къ

Прочети още...