Символите на властта

Царската власт има своите отличаващи знаци и символи, които могат да бъдат показател за княжеска или монархическа титла, влияние, управление и контрол.

Тези така познати ни символи – корона, кръст и скиптър – водят началото си от Древен Египет.

Там фараоните силно са се отличавали от останалата част на обществото, носейки дълги забрадки на райета, наречени Немес, златни корони, кобри на челото, фалшиви бради и т.н.

Тези техни символи показвали могъществото и властта на фараона над всичко живо в пределите на неговата земя.

Прочети още...